Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου polestarpilates.gr (εφεξής ο «ιστότοπος») κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και ο ιστότοπος αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά, βίντεο, ψηφιακές λήψεις, συλλογές δεδομένων και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία του Polestar Pilates Greece ή των προμηθευτών περιεχομένου του και προστατεύονται από διεθνείς νόμους πνευματικών δικαιωμάτων. Η σύνταξη ολόκληρου του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του Polestar Pilates Greece και προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εμπορικά Σήματα

Τα εμπορικά σήματα της Polestar Pilates Greece δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι το Polestar Pilates Greece, με οποιονδήποτε τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιονδήποτε τρόπο που υποβαθμίζει ή δυσφημεί το Polestar Pilates Greece. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην Polestar Pilates Greece ή στις θυγατρικές της που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους, οι οποίοι ενδέχεται να είναι συνδεδεμένοι με την Polestar Pilates Greece ή τις θυγατρικές της ή να τις υποστηρίζουν.

Πολιτική Απορρήτου

Η ιδιωτικότητα και η προστασία των ατομικών σας δικαιωμάτων σας συνιστά υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ο στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι αισθάνεστε ασφαλείς στον ιστότοπό μας. Για αυτό τον λόγο, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά παρακάτω σχετικά με τον τρόπο που λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο διαφανή και ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με προσοχή και υπευθυνότητα.

Η ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου έχει στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, συμμορφούμενοι με τις απαιτήσεις του Ελληνικού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων και το ισχύον νομικό πλαίσιο [(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού].

Πλαίσιο Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας προστατεύονται μέσω της διασφάλισης ότι διαβιβάζονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Χρησιμοποιούμε SSL (Secure Sockets Layer – Επίπεδο Ασφαλών Υποδοχών) για να επικοινωνούμε με το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Ένα λουκέτο θα εμφανίζεται στό το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε πότε πραγματοποιείται σύνδεση SSL.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, λαμβάνουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύουμε τα δεδομένα σας που αποθηκεύονται από εμάς έτσι ώστε να αποτρέπουμε αποτελεσματικά την απώλειά τους και την κακή χρήση τους από τρίτους. Τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας υποβάλλονται σε τακτική επανεξέταση και προσαρμόζονται στα νέα τεχνολογικά πρότυπα εφόσον απαιτείται.

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στον βαθμό που είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε έναν λειτουργικό ιστότοπο, και τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα στην περίπτωση που εγγράφεστε στο newsletter), και για τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο. Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό συνιστά η περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η προηγούμενη συγκατάθεση εξαιτίας των δεδομένων συνθηκών και η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται από νόμο.

Πολιτική Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (website) αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη, έτσι ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η ιστοσελίδα να τις ανακτά με σκοπό να προσφέρει στο χρήστη σχετικές υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα polestarpilates.gr χρησιμοποιεί «cookies», (δηλαδή λογισμικό) η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει τη δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες μεταξύ άλλων για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας των επισκεπτών της και επεξεργασίας στατιστικής φύσεως.

Με την αποδοχή των cookies, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν την εγκατάσταση, την λειτουργία και το σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και παρέχει ρητή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies, και την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και την χρησιμοποίησή τους από το polestarpilates.gr.

Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσει την ανωτέρω συγκατάθεση ή/και να προβεί σε απενεργοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων για την εγκατάσταση των cookies. Πληροφορίες σε σχέση με τα cookies μπορείτε βρείτε στο μενού βοήθειας του browser που χρησιμοποιείτε ενώ για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα www.allaboutcookies.org (English).

Newsletter

H υπηρεσία newsletter από το δικτυακό τόπο polestarpilates.gr παρέχεται σε όσους χρήστες/επισκέπτες επιθυμούν να εγγραφούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν σε μια σχετική φόρμα το email τους. Η εγγραφή στην υπηρεσία newsletter περιλαμβάνει την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την παροχή ειδήσεων, πληροφοριών και παρουσιάσεων σχετικά με το polestarpilates.gr  αλλά και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις στις οποίες οργανώνει, υποστηρίζει ή συμμετέχει το polestarpilates.gr.

Διατηρούμε αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή ενημερωτικών newsletter. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του polestarpilates.gr η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή ενδιαφερόμενου παραλήπτη.

Ο παραλήπτης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από τη λίστα παραληπτών ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος διαγραφής όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

Το polestarpilates.gr διατηρεί το δικαίωμα αναστολής ή διακοπής των ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή.