ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ COURSES
COMPREHENSIVE DIPLOMA – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Studio & Rehabilitation (SR),
Comprehensive Diploma
Έναρξη: Αθήνα, 19 – 20 Φεβρουαρίου 2022