ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ COURSES
COMPREHENSIVE DIPLOMA – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Studio & Rehabilitation (SR),
Comprehensive Diploma
Έναρξη: Αθήνα, 13 – 14 Νοεμβρίου 2021